Det här är vad Jack Russel gör. Kreativitet är den viktigaste faktorn med reklam som ska var effektiv. Att leverera kreativ höjd är det vi brinner för. Kreativitet integreras i alla våra projekt alltifrån strategi, design, webbutveckling och produktion.

 

Strategi
Tillsammans definierar vi ditt varumärkes potential, sätter rätt struktur och strategi för erbjudandet. Vi hittar svaren på dina viktigaste frågor och finner vägen framåt genom tydliga affärs- och kommunikationsstrategier. En genomarbetad strategi maximerar nyttan av dina marknadsföringsinsatser. Vi kan även ta en viktig strategisk roll i ditt företag och vara en entreprenör vid din sida som förstår arbetsflöden och bidrar med affärsutveckling. Exempel på leverabler: Varumärkesarkitektur, varumärkesplattform, varumärkesstrategi, kommunikationsplattform, och mediastrategi.

Design
Vi skapar visuella uttryck och utvecklar kundupplevelser som engagerar. Vi låter ett koncept växa fram och mogna till ett grafiskt manér. Vi ger ditt varumärke en tydlig röst och stark personlighet som skyddar dig mot konkurrenterna. Exempel på leverabler: Visuell identitet, logotyper, motion design, förpackningsdesign och UX-/UI-design.

Webbutveckling
Vi skapar smarta webblösningar och kampanjer med uppsatta KPI:er som ger mätbar effekt och riktiga resultat. Med lång erfarenhet vet vi hur vi bäst utvecklar hemsidor och sätter upp systemintegrationer i kombination med framgångsrik digital marknadsföring. Exempel på leverabler: Gränssnittsutveckling, Webbapplikationer, Webbplatser och Integrationer.

Produktion
Vi aktiverar varumärken i valda kanaler. Från små till stora volymer tar vi ett helhetsgrepp och skapar rätt struktur. Med vana och goda rutiner hanterar vi komplexa beställningar och driver dem i mål. Garanterar effektiva leveransflöden med tydliga deadlines. Exempel på leverabler: Sociala Medier, Brand storytelling, Företagspresentationer, Införsäljningsmaterial, Varumärkes- och produktfilmer.