Rörlig media i kombination med bra storytelling är överlägset i att skapa intresse. Undersökningar visar att i år 2021 kommer 85 procent av all content och kommunikation på internet vara video. Vad är då naturligare än att koppla ihop det kreativitet med själva produktionen?

 

Vårt svar är vår studio som är vårt egna produktionsbolag och studio inom Jack Russel. Här kan du som kund träffa erfarna producenter, kreatörer och Motion Designers för att få hjälp med att skapa engagerande innehåll – film, foto och animation – för alla plattformar. Vi kommer gärna in tidigt i processen och är med och hjälper till med det kreativa arbetet, skriver manus och ritar storyboards innan vi går igång med själva produktionen. I och med att vi har egna produktionsresurser inhouse kan vi ha ett agilt förhållningssätt för snabba avstämningar. Produktionen sker antingen på location eller i vår egen studio med tillhörande utrustning.