Tjänster

Vi skapar beteenden genom optimerade kundupplevelser
Vi gör människor uppmärksamma. Vi får dem att tänka, känna och slutligen agera. Att göra något, att ändra sig eller förflyttas. Vår uppfattning är att mervärden och emotionella upplevelser är nyckeln till kundernas hjärtan och framtida köpbeslut. Det är här hävstången sätter in med full kraft. Det är här man kan bli unik.

Strategi

Vi definierar varumärkets potential, sätter rätt struktur för erbjudandet och att skapar en tydlig riktning framåt.
– Varumärkesarkitektur
– Varumärkesplattform

Design
Vi skapar visuella uttryck och utvecklar kundupplevelser som engagerar.
– Motion design
– UX-/UI-design
– Visuell identitet

Webbutveckling
Vi skapar användarupplevelser genom teknik och gränssnitt.
– Gränssnittsutveckling
– Webbapplikationer
– Webbplatser
– Integrationer

Aktivering
Vi aktiverar varumärken i valda kanaler.
– Brand storytelling
– Företagspresentationer
– Införsäljningsmaterial
– Innehåll för social media
– Varumärkes- och produktfilmer

Innovation
Vi identifierar möjligheter som leder till nya idéer, koncept, produkter och tjänster.
– Idégenerering
– Konceptutveckling